Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

12.856

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.559

Hình sự

1.556

Dân sự

7.355

Hôn nhân và gia đình

182

Kinh doanh thương mại

57

Hành chính

100

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

1.044

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv