Skip to main content
Giới thiệu TAND Tỉnh Đồng Nai

Giới thiệu TAND Tỉnh Đồng Nai

img

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: Số 40, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quang Vinh,

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513 842 226

C:\Users\Dell3040\AppData\Local\ZaloPC\2203560891312027321\ZaloDownloads\picture\7121290747287080446\z1136988704199_6069629ac6da724080436581ef6a6db0.jpg

Ngày 16 tháng 4 năm 1976, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trương Như Tảng (thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng  hòa Miền nam Việt nam) ban hành Quyết định số 07 về việc thành lập 21 Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Với những ngày đầu khó khăn, thiếu thốn về cơ sở, vật chất; đội ngũ cán bộ làm công tác Toà án thiếu và chưa được đào tạo căn bản về chuyên môn nghiệp vụ, nhưng được Đảng giao phó, nhân dân tin yêu, bám sát các nhiệm vụ chính trị,  Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các ngành bảo vệ pháp luật, bằng hoạt động xét xử hình sự, Tòa án đã kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh, trừng trị đích đáng góp phần quan trọng vào nhiệm vụ trấn áp có hiệu quả đối với bọn phản Cách mạng, bọn phản động đội lốt tôn giáo, bọn giết người.. Tòa án nhân dân tỉnh thường xuyên mở các phiên tòa xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án và xử phạt đối với mức án thật nghiêm khắc đối với bọn tổ chức, cầm đầu, đồng thời khoan hồng đối với những người bị lôi kéo, bị dụ dỗ, mua chuộc. Việc xét xử đã có tác dụng tuyên truyền sâu rộng về pháp luật trong nhân dân, và tác dụng về răn đe phòng ngừa tội phạm. Thông qua việc xét xử Tòa án đã bóc trần các âm mưu của phần tử phản Cách mạng, phá hoại công việc xây dựng xã hội chủ nghĩa, vạch trần những hành động tuyên truyền xuyên tạc nhằm gieo rắc các hoang mang, nghi ngờ và chia rẽ trong nội bộ nhân dân.

Trong thời kỳ đất nước bước vào đổi mới, Hội nhập kinh tế, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có nhiều cố gắng vươn lên, bám sát và phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước, ngành Tòa án nhân dân đã nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống các loại tội phạm mới trong thời kỳ đổi mới đất nước, đã khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, buôn lậu, các vụ án ma túy, các vụ án về tệ nạn xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của công dân, xâm phạm tài sản của Nhà nước, của công dân...

C:\Users\Dell3040\AppData\Local\ZaloPC\2203560891312027321\ZaloDownloads\picture\7121290747287080446\z1136988741871_c9bd38894abbcbed89ae7338936cf016.jpg

img


cdscv