Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

13.419

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.687

Hình sự

1.630

Dân sự

7.656

Hôn nhân và gia đình

188

Kinh doanh thương mại

57

Hành chính

114

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

1.084

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv